مه

وبلاگ شخصی اسحاق رهنما

مه

وبلاگ شخصی اسحاق رهنما

پذیرفتن یک " جهان مه آلود" ،
تواضع " ندانستن"،
هیجان " واهمه داشتن"،
انگیزه " شکافتن و دریافتن"،
و از همه مهمتر،
آرامش "لبخند زدن" به رگهای برآمده گردن فال گیران کنار جاده را
"کم کم" هدیه می کند.


آخرین مطالب

عقده های درس تاریخ ما !

پنجشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰ ب.ظ
     دبیرستان که بودیم ، درس تاریخی داشتیم که ، نوجوانی ما رو با احساس حقارت عجین کرده بود. گاهی دو جلسه که غیبت میکردیم ، باید میپرسیدیم  ٬ که ‌در این دوجلسه ایران چقدر کوچک ترشده . هر بار که اسم مذاکره بعد ازجنگ به گوشمان میخورد ،‌یاد پینوکیو میافتادیم که لخت و عریان از چنگ گربه نره و روباه مکار ، سرگردان در جنگلها دنبال فرشته مهربان میگشت. چقدر دلمان میخواست ، یکبار به پینوکیو از پشت صفحه تلویزیون ، بفهمانیم که این بار هم مثل دفه های قبل ، تحقیر میشوی و سرگردان .

 در ورای 200 سال حقارت تاریخی ،‌صدای نوجوانانه ما به کسی نمیرسید و هر جلسه شاهد بودیم بر کوچک ترشدنمان .

چند سال از پایان جنگ ایران و عراق میگذشت و برای ما سوال بود که چطور مردمی که با یک فرمان امام  ، پاوه و گنبد و خوزستان و کرمانشاه رو از تجزیه شده نجات داده بودند ، ادامه اجدادی بودند که نخجوان و آذربایجان و قفقاز و بحرین و ... حاتم بخشی غیرت حاکمان آنها بود به تشر اجنبی ! و البته هنوز از درک فرزندان خلف آنها عاجزیم .

یک بار به مشهد رفته بودم بر سر قبر نادر شاه. به او گفتم که تو غرور دوجلسه کلاس تاریخ منی. اگر چه بعد از تو هم جلسات متعددی ، سرکوفت میراث جانشینانت بر سر ما بود. ولی تو غرور یک هفته نوجوانی منی.

و البته اگر چه بنای احساسی سخن گفتن نبود ، ولی این روزها مقالاتی از این دست ( +) مرهمی است بر احساس حقارت  پینوکیویی اجداد ما .


دو جمله آخر این مقاله مدام زمزمه این آیه از قرآن رو دوباره وحی میکرد : " ولیجدوا فیکم غلظه " . خدایی که بنده هایش را از همه بهتر میشناسد توصیه میکند که " باید دشمنانتان از شما حساب ببرند " .

و البته  خالق قلدرهای عالم  ٬ از همه بهتر آنها را میشناسد. ؛  « هل من مدکر » ؛


« Americans can live with an atomic-armed Iran. The consequences of a reckless and irresponsible military strike — maybe not ».
The people in Tehran aren’t the ones to be feared. There are some in Washington, though, who should be . »ترجمه  :

 « آمریکا میتواند با ایران مجهز به سلاح هسته ای زندگی کند ( نه انرژی هسته ای بلکه سلاح هسته ای ) ، ولی با عواقب یک حمله برخواسته از بی مسولیتی نه !
مردمی که در ایرانند ( اشاره به مسولین ) ٬ کسانی نیستند که باید ترسانده شوند. بلکه کسانی درواشنگتن هستند که باید بترسند . »

۸۹/۰۶/۲۵ موافقین ۰ مخالفین ۰
اسحاق رهنما