مه

وبلاگ شخصی اسحاق رهنما

مه

وبلاگ شخصی اسحاق رهنما

پذیرفتن یک " جهان مه آلود" ،
تواضع " ندانستن"،
هیجان " واهمه داشتن"،
انگیزه " شکافتن و دریافتن"،
و از همه مهمتر،
آرامش "لبخند زدن" به رگهای برآمده گردن فال گیران کنار جاده را
"کم کم" هدیه می کند.


آخرین مطالب

راه فرشته ها !

دوشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰ ب.ظ

      در داستان پینوکیو یک خالق پرمحبت ، موجودی پراز استعداد خلق میکند ، که البته راه درازی تا انسان شدن دارد. مهمترین مشکل او جهالت و قدرنشناسی اوست  و نشناختن دوستان واقعی وبی حرمتی چندین باره به آنها و البته اعتماد راسخ به بدخواهان و دشمنان قسم خورده .

       اینقدر آرزوی -  زندگی بیدرد و بیمسولیت - اورا بدنبال خودش میکشد ، که بالاخره بهشت آرزوها را در شهر بازی مییابد و البته بعد از مدتی واقعیت خودش را درآینه ای  !

 

   " زندگی بی درد " از او  " خری "  بیش باقی نگذاشته بود. 

 

    مواجه شدن با این حقیقت تلخ  ، همان و  انقلابی روحی و همتی برای جستجوی - پر درد - خودش در پی خالق فراموش شده همان. نشانی راه را از فرشته ها میپرسد و تمام خودش را  در دریا فنا میکند  و دست آخربه خالقش میپیوندد . ولی این این بار با یک تفاوت !

 

او کامل شده و شبیه خالق خودش !

 

     داستان پینوکیو ، داستان زندگی و خلقت همه انسانهای سرگردان در پی آروزی واقعی شدن هستند ، که البته شهر بازی ها وبازی شهرها ، استعداد درونی آنها را ، به "  اولئک کالانعام بل هم اضل "  ،‌تبدیل کرده. که فرمود :"  ذرهم یاکلوا و یتمتعوا  ".

 

این مبنای ساده انسان شناسی ،  اساس فهم زندگی فردی و اجتماعی انسان امروز است .

 

 « لذت طلبی در زندگی فردی و اصالت منافع در سیاست » !‌  ایندو معیاراصلی اند   ٬ در سنجش  صلاح و مصلحت گم شدگان برهوت بی هویتی امروز  !  

 

  و البته چه کسی جرات مخالفت  دارد .  اگر چه از دیدن خود در آینه وحشت کرده باشد.

 

 « راه فرشته ها » هزینه دارد . ولی به قول شکسپیر  « All`s well ,  what ends  well  »  شیرینی پایان خوب ، همه تلخی راه را شیرین میکند.

۸۹/۰۶/۲۹ موافقین ۰ مخالفین ۰
اسحاق رهنما