مه

وبلاگ شخصی اسحاق رهنما

مه

وبلاگ شخصی اسحاق رهنما

پذیرفتن یک " جهان مه آلود" ،
تواضع " ندانستن"،
هیجان " واهمه داشتن"،
انگیزه " شکافتن و دریافتن"،
و از همه مهمتر،
آرامش "لبخند زدن" به رگهای برآمده گردن فال گیران کنار جاده را
"کم کم" هدیه می کند.


آخرین مطالب

ما بزرگیم و او هم بزرگ !

يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰ ب.ظ

  انسان از هر چیزی مایه غرور می سازد. غروراهل  نماز و اهل کتاب بسیار آشناست. ولی انگار همیشه از قدم زدن بین قفسه های کتابخانه ها، سربزیری حاصل میشود . تواضعی اگر چه گذرا ولی مغتنم.

 

  « جهل و حماقت» بشر ، بزرگترین سرمایه های اوست. "ظلوما جهولا " خطاب کردن ما ، از جانب خالق ، بعید است محض سرزنش باشد. انگار منتی است برای دو نعمت تمام نشدنی. دو نعمتی که همیشه زانوان تواضع را می لرزاند و به  راه مشترک همه ادیان میشکاند؛ " اظهار عجز و نیاز" .

 

 انسانها بسیار بزرگند. «جهل و حماقت» ، انسان را بسیار بزرگ و چشم گیر کرده است. انسان سیاه چاله بزرگی است که هر نوری را به خود جذب میکند. جهل و حماقت ، اگر به چنگ «شناخت و توجه» بیایند ، اینقدر بزرگ و صادقند که همیشه چشم او را میگیرند. ما بزرگیم و او هم بزرگ. داستان سیاره های بزرگ است و گردش بدور خورشید . 

 

قفسه های کتابهای نخوانده ، میتواند جایگزین خوبی برای «خیره شده به آسمان» باشد. « چراغها و سقف ها» ، نعمت خیره شده به اسمان را از ما گرفتند. من مانده ام که در نور روز چه گُلی به سرخود زده بود آدمی ، که شب هم ، به «دروغ شمعها » خود را فریفت ؟  «اینکه  بیرون از شعاع شمس و شمع ، هیچ نیست».

۹۰/۰۶/۱۳ موافقین ۱ مخالفین ۰
اسحاق رهنما