مه

وبلاگ شخصی اسحاق رهنما

مه

وبلاگ شخصی اسحاق رهنما

پذیرفتن یک " جهان مه آلود" ،
تواضع " ندانستن"،
هیجان " واهمه داشتن"،
انگیزه " شکافتن و دریافتن"،
و از همه مهمتر،
آرامش "لبخند زدن" به رگهای برآمده گردن فال گیران کنار جاده را
"کم کم" هدیه می کند.


آخرین مطالب

بزرگترین تجمع بشری !

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۰۸:۲۴ ب.ظ

در سال 2001 بیش از هفتاد میلیون نفر و امسال - سال 2013-  بیش از صد میلیون نفر، همه در یک شهر هند - شهر الله آباد - جمع شدند تا یک مراسم دینی- هندویی را به جای بیاورند. این یعنی بیش از تمام جمعیت ایران در یک نقطه.Kumbha Mela Township at Prayag

باجستجوی نام "kumbha mella "   عکس های جالبی از این مراسم به دست می آید.  مدت زمان این مراسم حدود 40 روز بوده که دو روز پیش مراسم امسال به پایان رسید. آمار شرکت کنندگان در این مراسم همیشه رو به افزایش است و از دورترین نقاط دنیا زوار به آنجا سرازیر می شوند. در خود هند بسیاری از فقرا با پای پیاده و با  بدترین شرایط مسافرتی خود را به آنجا می رسانند، چرا که می خواهند در یک زمان خاص در محل تلاقی سه رودخانه خود را شستشو دهند، جایی که قطره ای از اکسیر جاودانگی در جنگ با دیوها از دست خدایان چکیده و بنابراین شستشو و نوشیدن این آب در یک زمان مشخص، به انسان رهایی از چرخه تولد و مرگ و هم چنین جاودانگی عطا می کند. پیدا کردن زمان دقیق این شستشو و نوشیدن، محاسبات بسیار دقیق و پیچیده نجومی دارد که افرادی متخصص نسل به نسل برای آن تربیت می شوند. در این مراسم صرفا نه اقشار فقیر و بی سواد که  تحصیل کردگان، ثروتمندان و هم چنین در سالهای اخیر، غربیان در جستجوی معنویت را شامل می شود. کومبه ملا بزرگترین تجمع بشری در تاریخ است و هر دوره نسبت به دوره قبل رشدی تصاعدی دارد.

Kumbh Mela 2013: Railways Prepared

http://img.ibtimes.com/www/data/images/full/2013/02/15/344971-kumbh-mela.jpg


۹۱/۱۲/۲۲ موافقین ۳ مخالفین ۰
اسحاق رهنما