مه

وبلاگ شخصی اسحاق رهنما

مه

وبلاگ شخصی اسحاق رهنما

پذیرفتن یک " جهان مه آلود" ،
تواضع " ندانستن"،
هیجان " واهمه داشتن"،
انگیزه " شکافتن و دریافتن"،
و از همه مهمتر،
آرامش "لبخند زدن" به رگهای برآمده گردن فال گیران کنار جاده را
"کم کم" هدیه می کند.


آخرین مطالب

امید به اینده همراه با نقد منصفانه گذشته

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۰۶:۳۶ ب.ظ


آلمان بعد از جنگ جهانی دوم به تمام معنای کلمه، با خاک یکسان شده بود. کشوری تجزیه شده با جوانانی که یا کشته شدند یا به کمپهای اسارت روسها و انگلیسیها فرستاده شدند. 


آلمان ویران شده چون گوشت قربانی تقسیم شد.  داستان ارتش سرخ و زنان برلین و هم چنین بمباران های تنبیهی غرب آلمان توسط انگلیسی ها و آمریکایی ها آنهم بعد از اتمام جنگ ، تنها آغاز مصیبتهای آلمان بعد از جنگ بود .آلمان تحقیر شده، تجزیه شده، بدون نیروی انسانی و بدون سرمایه های سرزمینی،  در کمتر از 60 سال امروز دوباره اروپا را فتح کرده است؛ فتح اقتصادی. تازه این بار فاتح اروپا، در نظر سنجی اخیر بی بی سی محبوب ترین کشور دنیا معرفی     شده است
  

»پیروزی در خانه بدست می آید ؛« این یک مثل آمریکایی است که بیانگر  کلید موفقیت آلمانی ها بود . آلمان در خانه پیروز شد و»فرهنگ» - از نگاه من - حرف اول و آخر و ریشه علل و عوامل دیگراین پیروزی است.  فرهنگ کار، صبر، سکوت، نقد، ساعتها مکالمه و بحث با یکدیگر بدون نشان دادن هیجان؛ تحقیر یا عصبانی شدن، مطالعه، ترجیح عمق به سطحی بودن، آزادی و احترام به افراد و عقاید دیگری ... و از همه مهمتر عبرت گرفتن و مطالعه دقیق تاریخ خود. مردم آلمان تا سالها نسبت به گذشته خود با سکوت و عدم مسئولیت پذیری  و هم چنین  متهم کردن هیتلر و حزب او به عنوان مسئول همه مشکلات سر کردند. ولی بالاخره نسل دومی که چوب ندانم گذشته را با کشور تجزیه شده خود بدست روسها و امریکاییها داده بود، به نقد گذشته روی آوردند. این بار همه مسئولیت خود را پذیرفتند.

 

مطالعه آلمان باعث امیدواری یک ایرانی  به آینده ایران می شود. مشکلات امروز اقتصادی و بین المللی ایران، در مقایسه با آنچه آلمان از سرگذرانده بسیار کوچک می نماید. صبر، امید و  کار وحرکت تدریجی در کنار تامل دقیق  و نقد منصفانه  تاریخ گذشته، بر اساس واقعیات عینی و نه برساخته های سیاسی،   کلید پیروزی در خانه است.  نقد کردن آزادانه، مهمترین راه برای بهره برداری از عبرت های گذشته است. بدون نقد واقع بینانه تاریخ، خطاهای گذشته ، به راحتی می تواند در آینده ، به شکل دیگری خود را  بر تاریخ یک ملت تحمیل کند.

 

پ . ن :

 از مثالهای یک نقد غیر منصفانه در این روزها، گوشت قربانی کردن رئیس جمهور ایران برای تمام وضعیت امروز کشور است. این شانه خالی کردن  یک فرهنگ، بخشی از یک ملت ، مجلس، بوقهای تبلیغاتی کشور و نهاد های پنهان و آشکار موثر در کشور است، ازثمره و فرزند خود. از قدیم گفته اند فرزند آنگونه می شود که هستی و نه آنگونه که می خواهی. پناه بردن ملت ایران به گفتمان احمدی نژاد علل و عواملی در گذشته داشت.  عواملی در دولت های قبل از احمدی نژاد و هم چنین زمینه سازی هایی در فرهنگ سازی  فرهنگ سازان ایران. به قول احمدی نژاد،« این حرفهایی که من می زنم همان حرفهایی است که سالها شما بر منابر زده اید.»  روشی که احمدی نژاد با عقلای قوم داشت، اعم از به انزوا کشاندن و رسوایی و بی اخلاقی ، دقیقا همان روشی است که عقلای قوم با مخالفین خود در مراحل مختلف انقلاب داشته اند، یا حداقل در مقابل آن سکوت کرده اند. احمدی نژاد آیینه ای بود که  ثمره مرزبندی خودی و غیر خودی را، البته با مرزهایی متفاوت، به بزرگواران نشان داد. فرزند همان گونه می شود که هستید و نه آنگونه که می خواهید..