مه

وبلاگ شخصی اسحاق رهنما

مه

وبلاگ شخصی اسحاق رهنما

پذیرفتن یک " جهان مه آلود" ،
تواضع " ندانستن"،
هیجان " واهمه داشتن"،
انگیزه " شکافتن و دریافتن"،
و از همه مهمتر،
آرامش "لبخند زدن" به رگهای برآمده گردن فال گیران کنار جاده را
"کم کم" هدیه می کند.


آخرین مطالب

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده استدر ماه رمضان گذشته، چند روزی به عنوان مسافر، برای انجام کارهای اداری در تهران بودم.

اسحاق رهنما
۲۳ تیر ۹۲ ، ۲۰:۴۳ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲ نظر
در یک موزه  کامپیوتر، که از قراری بزرگترین موزه کامپیوتر دنیاست، به شکل غیر منتظره ای با ماشین چاپ گوتنبرگ روبرو شدم.

اسحاق رهنما
۱۰ تیر ۹۲ ، ۱۶:۴۲ موافقین ۴ مخالفین ۰